Class Page

akro 46 www

Akrobatyka 7+ pocz./kont.

Akrobatyka i gimnastyka to najbardziej ogólnorozwojowe dyscypliny. Rozwijają podstawowe zdolności motoryczne człowieka, takie jak: siła, wytrzymałość, szybkość, zwinność oraz cechy poboczne: skoczność, zręczność – koordynacja ruchowa, gibkość. Nasze zajęcia akrobatyczne dla dzieci pomagają rozwijać te umiejętności i pozytywnie wpływają na rozwój i budowę całego ciała. Systematyczna praca nad rozciągnięciem, siłą i gibkością pozwala otrzymać imponujące rezultaty- szczególnie w tym okresie dzieci bardzo szybko robią postępy, a przy tym mają całą masę świetnej zabawy!

Zajęcia na poziomie pocz./kont. (dla początkujących i kontynuujących, do grupy zaawansowanej przydziela instruktor).

Dzień i godzina zajęć może jeszcze ulec zmianie.

 

 

pon. 16:00 i środa 17:15

16:00 - 17:00 SALA GŁÓWNA

Piotr Staszewski

Wszystkie klasy