Class Page

wokal kadr

Zajęcia wokalne

 

Prowadzimy zajęcia zespołowe w małych grupach 3-6 osób oraz zajęcia solo. Lekcje odbywają się przy akompaniamencie na keyboardzie.

Podczas zajęć wokalnych pracujemy nad:

-emisją głosu

-interpretacją wokalną

-poszerzaniem skali

-artykulacją

-frazowaniem

Wykonujemy ćwiczenia: oddechowe, dykcyjne, mormorando, rozluźniające aparat głosowy i inne.

Uczestnicy sami wybierają repertuar.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w piątki w godzinach 15:30-19:00 i w soboty w godzinach 9:00-11:00. Czas trwania lekcji: solo – 30 min., grupowe -60 min. Dzień i godzina do ustalenia z grupą.

 

 

lekcje wokalne solo

15:30 - 19:00 MAŁA SALA

Anna Mielke

Wszystkie klasy